วิธีแก้สระ ลอย-จม

1.) Illustrator

1.1. คลิกที่เมนู Edit > Preferences > Type…

วิธีแก้สระลอย-จม 1

1.2. เมื่อคลิกแล้วจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วคลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Show Indic Options แล้วกด OK

วิธีแก้สระลอย-จม 1

1.3. คลิกที่เมนู Window > Type > Paragraph

วิธีแก้สระลอย-จม 1

1.4. เมื่อได้แท็บ Paragraph ให้คลิก Options (ไอคอน 3 ขีด) แล้วคลิกที่ Middle Eastern & South Asian Single-Line Composer

วิธีแก้สระลอย-จม 1

2.) Photoshop

2.1 คลิกที่เมนู Edit > Preferences > Type…

วิธีแก้สระลอย-จม 1

2.2 คลิกที่ World-Ready Layout แล้วกด OK (หากไม่มีปุ่มนี้ให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 2.3)

วิธีแก้สระลอย-จม 1

2.3 คลิกที่เมนู Window > Paragraph

วิธีแก้สระลอย-จม 1

2.4 เมื่อได้แท็บ Paragraph ให้คลิก Options (ไอคอน 4 ขีด) แล้วคลิกที่ World-Ready Layout

วิธีแก้สระลอย-จม 1