ราคาและสัญญาอนุญาต

ราคาสัญญาอนุญาตประเภท สิทธิการใช้งานมาตรฐาน (Standard License) 1 font family

a). สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ราคา 400 บาท

b). สำหรับ บุคลลทั่วไป ฟรีแลนซ์ ราคา 600 บาท

c). สำหรับ องค์กร/บริษัท มีผู้ใช้งานไม่เกิน 5 เครื่อง ราคา 2,000 บาท

d). สำหรับ องค์กร/บริษัท มีผู้ใช้งานไม่เกิน 10 เครื่อง ราคา 4,000 บาท

e). สำหรับ องค์กร/บริษัท มีผู้ใช้งานมากกว่า 10 เครื่อง ราคา 6,000 บาท


ราคาสัญญาอนุญาตประเภท สิทธิการใช้งานพิเศษเพิ่มเติม (Extended License) 1 font family เฉพาะผู้ประกอบการ ห้างร้าน องค์กร บริษัท

Extended Pro ใช้สำหรับ WEBFONT (css@font-face) / App Font / ฟอนต์อัตลักษณ์ / โลโก้แบรนด์ / YouTube ราคา 1,000 บาท ต่อ 1 เว็บไซต์ / โดเมน / แอปพลิเคชัน / องค์กร / บริษัท / YouTube Channel

Extended Pro Plus+ ใช้ได้ทุกอย่างใน Extended Pro และ ใช้ในสื่อโทรทัศน์ / สื่อภาพยนตร์ ราคา 2,000 บาท ต่อ 1 แบรนด์สินค้า / บริการ / องค์กร / บริษัท / รายการ / ละคร / ภาพยนตร์


ราคาสัญญาอนุญาตประเภท สิทธิการใช้งานพิเศษเพิ่มเติมเพื่อการศึกษา (Extended License for Education) 1 font family เฉพาะผู้ประกอบการ ห้างร้าน องค์กร บริษัท

Extended for Education Pro ใช้สำหรับ WEBFONT (css@font-face) / App Font / ฟอนต์อัตลักษณ์ / โลโก้แบรนด์ / YouTube ราคา 600 บาท ต่อ 1 เว็บไซต์ / โดเมน / แอปพลิเคชัน / องค์กร / บริษัท / YouTube Channel

Extended for Education Pro Plus+ ใช้ได้ทุกอย่างใน Extended for Education Pro และ ใช้ในสื่อโทรทัศน์ / สื่อภาพยนตร์ ราคา 1,000 บาท ต่อ 1 แบรนด์สินค้า / บริการ / องค์กร / บริษัท / รายการ / ละคร / ภาพยนตร์

* เมื่อใช้เพื่อสร้างสื่อและเนื้อหาเพื่อการศึกษาหรือให้ความรู้ หากมีเนื้อหาที่หลากหลาย จะต้องเป็นเนื้อหาเพื่อการศึกษาหรือให้ความรู้ ไม่น้อยกว่า 50%


สิทธิการใช้งานฟอนต์ดาวน์โหลดฟรี 1 น้ำหนัก

 • สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ฟรี
 • สำหรับบุคคลทั่วไป ฟรีแลนซ์ องค์กร บริษัท ไม่สามารถใช้ฟอนต์ฟรี ในเชิงพาณิชย์ได้

สิทธิการใช้งานแบบมาตรฐาน (Standard License)

 • สามารถติดตั้งและใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่ผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ หรือติดตั้งและใช้งานบนอุปกรณ์ที่ผู้ถือสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของเช่น คอมพิวเตอร์สาธารณะ ได้ชั่วคราว เมื่อเลิกใช้งานจะต้องถอนการติดตั้งฟอนต์ออก
 • สามารถใช้ได้ไม่จำกัดระยะเวลา
 • สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 • สามารถแก้ไขรูปลักษณ์ของฟอนต์ได้โดย Create Outline แต่ไม่สามารถแก้ไขภายในไฟล์ฟอนต์
 • สามารถใช้ทำแบนเนอร์ โฆษณา แคตตาล็อกออนไลน์ e-book ภาพแต่งดิจิตอลต่างๆ
 • สามารถใช้ทำหนังสือ นิตยสาร วารสาร แคตตาล็อก
 • สามารถใช้ในงานพิมพ์เช่นป้ายโฆษณา โบรชัวร์ โปสเตอร์ ใบปลิว นามบัตร
 • สามารถใช้ในงานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
 • สามารถใช้ในงานปัก สกรีน บนเสื้อผ้า และสิ่งทอ
 • สามารถใช้ในสื่อวิดีโอ เพื่ออัพลงโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • ผู้ประกอบการ ห้างร้าน องค์กร บริษัท ไม่สามารถใช้สำหรับเว็บฟอนต์ แอปฯฟอนต์ ฟอนต์อัตลักษณ์ โลโก้แบรนด์ สื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีโอยูทูป การใช้ในงานดังกล่าวต้องใช้สัญญาอนุญาตประเภท สิทธิการใช้งานพิเศษเพิ่มเติม (Extended License) สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่าง

สิทธิการใช้งานแบบพิเศษเพิ่มเติม (Extended License)

 • สามารถติดตั้งและใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่ผู้ถือสิทธิ์เป็นเจ้าของ หรือติดตั้งและใช้งานบนอุปกรณ์ที่ผู้ถือสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของเช่น คอมพิวเตอร์สาธารณะได้ชั่วคราว เมื่อเลิกใช้งานจะต้องถอนการติดตั้งฟอนต์ออก
 • สามารถใช้ได้ไม่จำกัดระยะเวลา
 • สามารถแก้ไขรูปลักษณ์ของฟอนต์ได้โดย Create Outline แต่ไม่สามารถแก้ไขภายในไฟล์ฟอนต์ได้
 • (i) 1 License สามารถใช้ได้กับ 1 แบรนด์สินค้า / บริการ / องค์กร / รายการ / ละคร / ภาพยนตร์ / เว็บไซต์ / โดเมน / อัตลักษณ์องค์กร / แอปพลิเคชัน / แชลแนลยูทูป
 • สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนผลงานภายในเงื่อนไข (i)

สิ่งที่ไม่สามารถทำได้แม้จะซื้อฟอนต์อย่างถูกต้องแล้ว

 • ไม่สามารถแจกจ่ายฟอนต์ให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น การส่งไฟล์งานจะต้อง Create Outline ก่อน
 • ไม่สามารถเผยแพร่ฟอนต์ลงสู่อินเตอร์เน็ต หรือจัดเก็บฟอนต์ไว้บนระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้อย่างอิสระ
 • ไม่สามารถจำหน่าย หรือปล่อยเช่าฟอนต์ให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นได้
 • ไม่สามารถแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเรียบเรียงใหม่และอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของฟอนต์ได้

การตรวจลิขสิทธิ์และโทษปรับ

หากตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทำผิดเงื่อนไขสัญญาเราจะมีโทษการปรับค่าลิขสิทธิ์ 10 เท่าของราคาฟอนต์หรือประเมินจากความเสียหายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท