CREATE YOUR WORK WITH

POCKET FONTS

PK Valentine | พี.เค. วาเลนไทน์

พีเค วาเลนไทน์ มี 1 น้ำหนัก 2 รูปแบบ หัวแหลมและหัวมน เป็นฟอนต์ประเภทสคริปท์ที่เหมาะกับงานที่ค่อนข้างเฉพาะและอาจไม่ได้หลากหลาย เหมาะกับการใช้เป็นข้อความหลักหรือรองที่ไม่ยาวมาก ไม่ค่อยเหมาะกับส่วนเนื้อความเพราะอาจทำให้ดูไม่ค่อยเป็นระเบียบ และอ่านยาก. ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี และอนุญาตให้ใช้เชิงพาณิชย์ได้ พีเค วาเลนไทน์ น้ำหนัก : Brush / Drop ลักษณะ : Upright รูปแบบไฟล์ : OTF / TTF เวอร์ชั่นล่าสุด : 1.00 ราคา ฟรี